Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, čiže povinné zmluvné poistenie, ponúka pre motoristov a vodičov aj poisťovňa Uniqa. Tá pri poistení stavila najmä na jednoduchosť a kvalitné asistenčné služby k PZP zvané Uniqa Assistance. Tie získavate k poisteniu vozidla automaticky, ale môžete si priplatiť aj ich rozšírenie.

V poisťovni Uniqa sa dá poistiť osobný automobil do 3,5 tony, ľahké úžitkové auto, motocykel, skúter alebo aj prívesný vozík. K povinnému zmluvnému poisteniu si viete dojednať aj niektoré pripoistenia na rozšírenie ochrany vás alebo vášho vlastného vozidla.

Okrem PZP sa dá v poisťovni Uniqa dojednať pre komplexnú ochranu havarijné poistenie, no skúsenosti ukazujú, že zákonná poistka väčšine bežných motoristov svojim pokrytím plne vyhovuje. Dojednať si poistenie viete aj online, na presný výpočet slúži online PZP kalkulačka. V nej si viete porovnať všetky výhody a zľavy poskytované k zákonnej poistke.

Parametre, podmienky a výhody

Povinné zmluvné poistenie od poisťovni Uniqa je štandardným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pri jeho používaní na cestnej komunikácii. Oficiálne sa tento produkt nazýva Auto & Voľnosť PZP a to aj vystihuje jeho parametre.

PZP UNIQA JE ZÁKONNÝM POISTENÍM, KTORÉ POISŤOVŇA PONÚKA BEZ ZLOŽITÉHO DELENIA NA RÔZNE BALÍČKY, ALE NAOPAK SI K NEMU VIETE INDIVIDUÁLNE DOJEDNAŤ JEDNOTLIVÉ PRIPOISTENIA.

IDE O POISTENIE, KTORÉHO ÚLOHOU JE KRYTIE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH PREVÁDZKOU VOZIDLA NA ZDRAVÍ, ŽIVOTE A MAJETKU, ZÁROVEŇ KRYJE AJ UŠLÝ ZISK A NÁKLADY NA PRÁVNE ZASTÚPENIE.

VĎAKA MOŽNOSTI DOPOISTIŤ SI NIEKTORÉ RIZIKA SAMOSTATNE MOŽETE NAVOLIŤ NA MIERU.

Cieľom povinného zmluvného poistenia od poisťovne Uniqa je priniesť vodičovi čo najlepší pomer ceny a hodnoty. Limity poistného plnenia sú dostatočné pre každého bežného vodiča, to isté platí aj v prípade šírky poistného krytia. V prípade, že sa obávate niektorých konkrétnych rizík viac, máte možnosť si v poisťovni dojednať osobitné pripoistenia.

Rozhodnúť sa pre povinné zmluvné poistenie Uniqa môžete aj z týchto dôvodov:

  • jednoduché uzavretie povinného zmluvného poistenia, nakoľko si nemusíte vyberať medzi žiadnymi balíčkami, všetci poistenci majú k dispozícii rovnaký servis
  • ak chcete, môžete si dojednať pripoistenia pre ochranu vás a vášho vozidla, rovnako tak si viete dojednať širšie asistenčné služby s vyššou ochranou a lepším krytím
  • možnosť využiť službu Právnik do auta, vďaka čomu získavate lepšiu právnu ochranu, ale aj okamžitú pomoc vo forme kvalifikovaných operátorov na telefóne
  • v prípade poruchy alebo nutnosti opravy z iných dôvodov môžete využiť partnerské autoservisy a v rámci asistenčných služieb aj zvýhodnený odťah do týchto servisov

POISŤOVŇA NEUPLATŇUJE AMORTIZÁCIU

POISŤOVŇA UNIQA PRI ÚHRADE ŠKÔD NEUPLATŇUJE AMORTIZÁCIU, ČIŽE NEPRIHLIADA NA ZNEHODNOTENIE CENY VOZIDLA ČASOM A PRI MONTÁŽI NOVÝCH DIELOV VYPLATÍ PLNÚ SUMU SERVISNÉHO ÚKONU. TO JE VÝHODNÉ PRE VÁS, ALE AJ PRE POŠKODENÉHO, NAKOĽKO NEHROZÍ, ŽE BUDE TREBA DOPLATIŤ ROZDIEL.

Balíky, moduly a pripoistenie

Balíky, moduly a pripoistenie

Povinné zmluvné poistenie od Uniqa sa dá uzatvoriť na všetky motorové vozidlá podliehajúce povinnosť dojednať si zákonnú poistku. Môže ísť o osobné automobily, ľahšie úžitkové vozidlá do 3,5 tony, ale napríklad aj o motorky, skútre, prívesné vozíky či obytné prívesy.

Tu sú najdôležitejšie informácie a podmienky povinného zmluvného poistenia:

Limity poistného plnenia pri povinnom zmluvnom poistení

  • na rozdiel od ponuky iných poisťovní, Uniqa pri svojej zákonnej poistke neponúka viacero balíčkov s rôznym limitom plnenia, ale všetci majú rovnaké podmienky
  • v prípade škody spôsobenej na živote alebo zdraví je stanovený jednotný strop 240 000 € bez ohľadu na počet zranených osôb alebo počet usmrtených osôb
  • poistný limit 500 000 € je zas stanovený pre vecné a materiálne škody, kam patria aj náhrada právneho zastúpenia a ušlý zisk

Krytie škôd z povinného zmluvného poistenia

  • PZP Uniqa je štandardným zákonným poistením zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla, ktoré kryje škody na zdraví a rovnako tak náklady pri usmrtení
  • poistenie tiež kryje škody vzniknuté na majetku a to poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, rovnako tak aj prípadne preukázaný ušlý zisk
  • poistenie je určené aj na krytie účelne vynaložených nákladov na právne zastúpenie pri uplatňovaní nárokov na poistné plnenie vyplývajúcich poškodenému zo zákona

K poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom vám pribalí poisťovňa Uniqa aj asistenčné služby. Tie môžete využiť v prípade problémov, poruchy, škodovej udalosti alebo autonehody a sú vám dostupné 24 hodín denne. Doobjednať si viete aj ich rozšírenie, hlavne ak ide o limity a šírku udalostí.

Ak chcete chrániť aj seba alebo svoje poisteného vozidlo, viete si vybrať tieto pripoistenia:

Úrazové pripoistenie: Toto pripoistenie je určené pre vodiča motorového vozidla a jeho cieľom je poistenie nákladov pri smrti vodiča následkom úrazu, ktorý vznikol pri havárii. Pripoistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých a v prípade smrti vyplatí pozostalým náklady až do výšky ročného limitu pripoistenia.

Pripoistenie Euroochrana: Toto pripoistenie je pripoistením pre prípad trvalých následkov v dôsledku havárie. Poistné sa vypláca po ustálení trvalých následkov určených zmluvným lekárom v súlade s oceňovacími tabuľkami a v rozsahu aspoň 50 %. Toto pripoistenie je možné dojednať len pre vozidlá do 3,5 tony.

Pripoistenie čelného skla: Ide o doplnkové pripoistenie pokrývajúce poškodenie alebo úplné rozbitie čelného skla v dôsledku poistnej či škodovej udalosti. Týka sa len čelného skla a kryje tak mechanické poškodenie skla, ako napríklad aj jeho odcudzenie. Ročné poistné pripoistenia závisí od zvolenia maximálneho poistného limitu, ktorý môže byť do 1 000 €.

Pripoistenie právnej ochrany: Poisťovňa Uniqa ako jedna z mála poisťovní ponúka k svojmu PZP aj špeciálne pripoistenie právnej ochrany. Vďaka tomuto pripoisteniu získava motorista právnu ochranu 24 hodín denne pre konkrétne vozidlo a to bez ohľadu na striedanie vodičov. Služba zahŕňa aj preklady a tlmočenie právnych záležitostí.

Pripoistenie rozšírenej asistencie: Okrem už spomínaných štandardných služieb asistencie pri problémoch Uniqa Assistance môžete získať aj rozšírenú asistenciu k svojmu povinnému zmluvnému poisteniu. Ide napríklad o nárok na náhradné vozidlo až na 5 dní alebo zorganizovanie pôžičky na zálohu na opravu do výšky 1 500 €.